2D HIFU hộp mực

2D HIFU hộp mực
Chi tiết sản phẩm

2DHIFU đầu với 11lines;

2D HIFU handpieces với 11lines;

2D HIFU Mẹo với 11lines

HIFU hộp mực với 11lines;

hộp mực HIFU 11lines cho mặt và cơ thể;

tập trung điều trị sâu: 3.0 mm, 4,5 mm, φ6.0mm, 8.0 mm, 10,0 mm, 13.0 mm, 16,0 mm 1.5 mm (có sẵn);

một thông cáo báo 11lines, một trong những bước điều trị 10MM chiều rộng.Yêu cầu thông tin