HIFU 2D với 11lines và 10mm chiều rộng điều trị

HIFU 2D với 11lines giúp cải thiện nếp nhăn, da đàn hồi và sự xuất hiện của đường và hình thức collagen. HIFU nhiệt năng tại 65 độ được phân phối vào SMAS lớp về 3,5 mm - 4.5 mm ở da mặt và nó hợp đồng cơ lớp da. Hơn nữa, năng lượng HIFU này cho phép thực hiện việc điều trị béo phì bằng tan lớp chất béo mà là ở giữa 10 mm - 20 mm chiều sâu trong da cơ thể.