lợi thế của lựa chọn công nghệ

Nếu nói qua sử dụng của công nghệ ánh sáng mềm da e trong các bằng cách sử dụng của photon mạnh xung ánh sáng IPL từ, do đó, lựa chọn ánh sáng sử dụng có lựa chọn Mẹo công nghệ công nghệ mạnh mẽ xung ánh sáng, thuộc về công nghệ quang thế hệ thứ tư, do thay đổi có sản lượng ánh sáng điều trị của chế độ, để hoàn toàn thay đổi đã mạnh mẽ xung ánh sáng của khuôn mặt, là mạnh mẽ xung ánh sáng phát triển trong các của một bước nhảy vọt , không chỉ có hiệu lực cải thiện đáng kể, và rất nhiều cải thiện an ninh.