Vẻ đẹp thiết bị yêu cầu hoạt động

Vẻ đẹp thiết bị yêu cầu hoạt động
1. nhà khai thác không móng tay quá dài hoặc bấm nút ngẫu nhiên như nhiều bảng điều khiển mềm phím, vật liệu giòn hơn, dễ dàng như vậy dẫn đến vỡ.
2. nhà điều hành giao diện giữa chú ý nghiêm ngặt để dụng cụ và phụ kiện từ trên xuống dưới, thường bỏ qua tiện dụng cắm để cắm, mà có thể gây ra thiệt hại liên lạc.
3. sau khi kết thúc chiến dịch chắc chắn để tắt nguồn điện, nếu không các dụng cụ giặt, một kết quả trực tiếp của nhạc cụ và rút ngắn cuộc sống dịch vụ.