ThermoLift và chân không hình dạng khuôn mặt và cơ thể

ThermoLift và chân không hình dạng khuôn mặt và cơ thể
Chi tiết sản phẩm


M.ThermoLift

tập trung RF dual-layer bức và làm mát và chân không hình dạng khuôn mặt & cơ thể thiết bị

1.Theory: tập trung lưỡng cực RF và Unipolar RF và nước tái chế hệ thống làm mát và chân không;

2.Frequency:40.68 MHZ;

3. power 300W cho unipolar RF xử lý, nguồn 300W cho lưỡng cực RF tác, power 700W cho thermolift máy;

4. hai xử lý với nước tái chế hệ thống, xử lý một với chân không cho cơ thể;

5. unipolar tập trung RF điều trị SMAS cho lớp biểu bì, lưỡng cực RF tập trung điều trị các lớp biểu bì để SMAS;

6.Dual-lớp bức, chống lão hóa;

7. trượt lời khuyên điều trị, điều trị thoải mái;
Yêu cầu thông tin