Năm 2017 Bologna Cosmoprof

MENOBeauty tại bologna cosmoprof triển lãm năm 2017 và chúng tôi cũng tham dự năm 2018 bologna cosmoprof, và chúng tôi sẽ hiển thị nhanh hơn tốc độ 2D HIFU, portable Q0 slimming máy, âm đạo HIFU, phân đoạn và RF máy, oxy đẹp và microdermabrasion, tập trung 40.68 MHZ unipolar RF ect.