Năm 2017 GuangZhou làm đẹp triển lãm

MENOBeauty đã tham dự triển lãm làm đẹp GuangZhou, GuangZhou làm đẹp triển lãm là triển lãm lớn nhất tại đường dây làm đẹp: 11lines 2D HIFU, và HIFU âm đạo, và ôxy, và microdermabrasion, và giảm béo máy và mất trọng lượng máy, và thermolift, và RF máy. Chúng tôi sẽ bán điều trị nhanh hơn tốc độ 2D HIFU từ tháng bảy và chúng tôi sẽ không bán tretment bình thường tốc độ 2D HIFU nữa.