Vẻ đẹp thiết bị bảo trì

Vẻ đẹp thiết bị bảo trì
1. thiết bị không có thể được đặt trong ánh sáng mặt trời trực tiếp, độ ẩm, để ngăn chặn thiệt hại gây ra do tai nạn.
2. công cụ các bề mặt ở lại sạch sẽ, tốt nhất là khi không được bảo hiểm với một miếng vải để ngăn ngừa bụi. Cho các phụ kiện như: thăm dò, SMD, xẻng, túi điện cực phải là một trong sạch và làm sạch với một miếng vải khô hoặc wring một miếng giẻ ướt để lau, đừng rửa.
3. kết hợp Mỹ phẩm phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhạc cụ sử dụng, ví dụ: thăm dò, SMD, xẻng đầu phải liên hệ không nhờn hoặc ăn mòn và thẩm Mỹ.
4. kéo dây tất cả các phụ kiện không được phép và bọc để tránh dây điện bị hỏng, và tất cả các dụng cụ không bị ngập nước.