GZ vẻ đẹp Export2015

GuangZhou làm đẹp xuất khẩu: 6-9, tháng chín, năm 2015.
MENOBeauty gian hàng số: 11.3A01
Màn hình hiển thị mới máy: 2D HIFU, HIFU âm đạo