Intercharm Moscow năm 2015

InterCharm tại MOSCOW 21th-23th, tháng mười, năm 2015.
MENOBeauty gian hàng số: 14A51
MÀN HÌNH HIỂN THỊ MỚI MÁY: 2D HIFU