Siêu vua M800E + RF độc đáo

Siêu vua M800E + RF RF vi-kim công nghệ độc đáo, RF năng lượng hiệu quả có thể được trực tiếp thông qua lớp biểu bì và lớp hạ bì, kích thích sự biến dạng collagen của cơ cấu lại và mới đáp ứng ngoài nếp nhăn, trẻ hóa da có hiệu lực. Thực sự 40.68MHz tần số vô tuyến công nghệ để đảm bảo rằng việc điều trị của sửa chữa cơ thể hoàn toàn hợp lệ, và chảy chất béo, sau sinh, mạch máu rối loạn cũng có kết quả khả quan.