VEVIVE 40.68MHZ unipolar RF cho thắt âm đạo

VEVIVE 40.68MHZ unipolar RF cho thắt âm đạo
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

một RF xử lý: 40.68 MHZ unipolar tần số radio cho bên trong âm đạo và ra ngoài âm đạo;

một trong những xử lý: rung động và massage âm đạo, quan điểm gương kiểm tra bên trong âm đạo điều (lớn 30-50times), kích hoạt G-spot.


Yêu cầu thông tin